شرکت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی ۲۵-۲۸ مهر ۱۳۹۴