• نماینده رسمی دایکین در ایران

    سیستم های تهویه مطبوع تهران آسای
  • تهران آسای « سیستم های تهویه مطبوع »

    سیستم های تهویه مطبوع تهران آسای
  • تهویه مطبوع DAIKIN و McQuay

    سیستم های تهویه مطبوع تهران آسای
  • VRV ، چیلر و هوارسان های بازیافت انرژی دایکین در هتل ۲۶ طبقه روتانای مشهد