سمینار چیلرهای دایکین با حضور مدیران ارشد شرکت دایکین، توسط شرکت تهران آسای در ۸ خرداد ۱۳۹۵ در تهران برگزار گردید.